Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с 97-ой годовщиной со дня рождения великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает BAKU.WS, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Сегодня 97-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева. Для мировых политиков он был мудрым и дальновидным политическим и государственным деятелем, для нашего народа – великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана, для родных и близких – заботливым, добрым, искренним, любимым Человеком – другом, отцом и дедушкой. Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, однако, память о нем всегда будет жить в наших сердцах".

View this post on Instagram

Bu gün Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümüdür. Dünya siyasətçiləri üçün o, müdrik və uzaqgörən siyasi və dövlət xadimi, xalqımız üçün – Azərbaycanın inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş dahi lider, doğma və yaxınları üçün – qayğıkeş, mehriban, səmimi, sevimli İnsan – dost, ata və baba idi. Bu gün Heydər Əliyev aramızda olmasa da, onun xatirəsi qəlbimizdə həmişə yaşayacaqdır. Сегодня 97-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева. Для мировых политиков он был мудрым и дальновидным политическим и государственным деятелем, для нашего народа – великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана, для родных и близких – заботливым, добрым, искренним, любимым Человеком – другом, отцом и дедушкой. Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, однако, память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on

BAKU.WS