Rusiyanın Ukrayna ərazisinə soxulub Krımı götürərək çıxmasından sonra elə bil cəmiyyətdə kütləvi bir xof yaranıb.